Text 26 Sep 27 notes

they told me that I could be anything, so I decided to be nothing.

Text 23 Sep 23 notes

two things that make me feel kinda good these days:

1. Hanoi is in its best shape (minus the great winter, of course).

2. my book is gonna be published in November.

Photo 20 Sep 15 notes LGBT party at Press Club, Hanoi, 1999

LGBT party at Press Club, Hanoi, 1999

Text 14 Sep 99 notes |

đi qua
một cây bàng
một hàng lá đỏ
một cây xà cừ tróc vỏ
một quảng trường vô tư

đi qua
hai cánh tem thư
hai môi hôn vội
hai mét vuông chật chội
hai mùa di trú
cô đơn

đi qua
ba cành lay-ơn
ba dấu chấm đen
ba ngã ba không đèn
ba nhành sao rủ
ngủ
trên tay

đi qua
bốn cánh mưa bay
ba ngày mưa bụi
hai mắt chờ ai lầm lụi
một người
vô tâm.

14.09.2014

Photo 13 Sep 30 notes
Text 12 Sep 15 notes ;

ngẫu nhiên
tôi gửi
bức rèm thư
kết từ
ngẫu nhiên
câu chữ
cảm xúc -
kẻ hồi cư
ngẫu nhiên
về tìm
chốn cũ
lần mần
chờ
một
ngẫu nhiên
tôi.

12.09.2014

Quote 7 Sep 25 notes
we need nothing but something needs us.
Text 1 Sep 17 notes

I’ve never been this sad in my whole life so far.

Photo 31 Aug 53 notes tôi cô đơn như một cột đèn.

tôi cô đơn như một cột đèn.

Text 31 Aug 10 notes

I’m your late night evening prostitute.


Design crafted by Prashanth Kamalakanthan. Powered by Tumblr.