Quote 8 Oct 87 notes
Đừng bao giờ nói một lời có tính cách khẳng định về tình yêu. Mới ngày hôm qua là như thế, hôm nay đã khác rồi. Tình yêu tưởng vĩnh viễn ra đi mà không ra đi. Tình yêu vờ như ở lại mà không ở lại. Kể lại một chuyện tình thường khi là kể lại một cái gì đã mất. Nhưng cũng không hiếm những trái tim lạc hướng bỗng một hôm lại ngoạn mục quay về.
— Trịnh Công Sơn (via pmaipham)

(Source: alittlelittlefish)

 1. ughh1234 reblogged this from lucilucius
 2. emotion-talks reblogged this from alittlelittlefish
 3. th-kimanh reblogged this from lucilucius
 4. annnguyen reblogged this from travel-in-soul-vacation
 5. liveaholic reblogged this from alittlelittlefish
 6. travel-in-soul-vacation reblogged this from lucilucius
 7. little-an-loves-avocado reblogged this from ca-be-nho
 8. littleggbr reblogged this from lucilucius
 9. adiseasethatnooneelsehad reblogged this from biai
 10. biai reblogged this from the-nao-cung-duoc
 11. the-nao-cung-duoc reblogged this from xanhxanh
 12. xanhxanh reblogged this from chimsebeo
 13. chimsebeo reblogged this from lucilucius
 14. chimsebeobeo reblogged this from bive
 15. lusmiley211 reblogged this from deza-vu
 16. kid-kaulitz reblogged this from deza-vu
 17. motlitnuocmat reblogged this from lucilucius
 18. lucilucius reblogged this from butchigo

Design crafted by Prashanth Kamalakanthan. Powered by Tumblr.